• Utrustad Skylift

Takskärmen är utrustad med LED-lampor, som ger lång livslängd med skaksäkert och kompakt utförande. Dessa är nu helt infällda i ramen och därmed extra skyddade mot väta och påkörning. Detta ger också en kompakt skärm i nedfällt läge, vilket ger låg inbyggnad och skydd.

Aluminiumkonstruktionen innebär att MiniMax är både lätt och rostfri.

Överströmsskydd finns monterat som förhindrar motorn att "brinna" om något skulle hindra skärmen vid uppfällning. Detta minskar därmed även klämrisken då skyddet utlöses om något kommer i mellan även vid nedfällning.

Vidare har den en köldsmord kolv, kolvskruv i rostfritt stål och en anpassad motor som inkapslats för utomhusanvändande. Därmed skyddad mot, vatten, salt och kyla. Kolven har utvecklats utifrån vår kravspecifikation innebärande ökad livslängd och mindre driftsstörningar för kunden.

Reflexskärmen har två stöd via gummikuddar som ger en vibrationsfri skärm i nedfällt läge, detta ökar livslängden.

Ramen har justerbar vinkling av skärmen för rätt anpassning till de olika fordonens taklutning, den är också förberedd för eftermontering av rotations ljus alternativt ljusramp.

Infästningar och lastbågar etc, är anpassade efter fordonet och den påfrestning som normalt användande av markeringsskärmen medför.

Kontakt för indikering av skärm uppfälld har uppdaterats till IP 65, för ökad livslängd.

MiniMax är utvecklad utifrån över 25 års erfarenhet av el-manövrerade markeringsskärmar för fordon. Vi utför fortlöpande produktutveckling av markeringsskärmarna där vår målsättning är att alltid kunna erbjuda de tillbehör som behövs för att klara alla tänkbara arbeten på och vid väg utifrån gällande regelverk och kundbehov.